Fãntãnã di Malãmã

Песни од Борче Шабаноски на Fãntãnã di Malãmã

Врати сеАлександра Станковска

– Fãntãnã di Malãmã 2012, (Влашки Фест)

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: А. Тоцили

Ќе ве смирам ветровиПетрина

– Fãntãnã di Malãmã 2006, (Влашки Фест)

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Ица Ѕурѕу Николова

Јас те сакамМарија Ѓошевска Брова

– Fãntãnã di Malãmã 2004, (Влашки Фест)

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: С. Џика