Fantana Di Malama

Borče Šabanoski’s songs on Fãntãnã di Malãmã

Vrati seAleksandra Stankovska

– Fãntãnã di Malãmã 2012

– music and arrangement: Borče Šabanoski

– lyrics: A. Tocili

Ke ve smiram vetroviPetrina

– Fãntãnã di Malãmã 2006

– music and arrangement: Borče Šabanoski

– lyrics: Ica Dzirdzu Nikolova

Jas te sakamMarija Đoševska Brova

– Fãntãnã di Malãmã 2004

– music and arrangement: Borče Šabanoski

– lyrics: C. Dzika