Бен Хур – Видео

ОВА ВРЕМЕ Е ЗА НАС

(сингл 2015 год.)

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски

НАЈМИЛА

(сингл 2005 год.)

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски

ИКОНА

(сингл 2004 год.)

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски

СЕ МИ Е СЕЕДНО

(сингл 2003 год.)

– музика: Борче Шабаноски и Душко Темелкоски

– текст: Душко Темелкоски

– аранжман: Борче Шабаноски

ВЕСЕЛА ПЕСНА

(албум: Секс, пиво рокенрол – 1995 год.)

– музика: традиционални руски песни

– текст: Душко Темелкоски

– аранжман: Борче Шабаноски и Душко Темелкоски

СЕКС, ПИВО, РОКЕНРОЛ

(албум: Секс, пиво рокенрол – 1995 год.)

– музика: Борче Шабаноски и Душко Темелкоски

– текст: Душко Темелкоски

– аранжман: Борче Шабаноски и Душко Темелкоски

ПИЈАНА, УБАВА ЖЕНА

(албум: Секс, пиво рокенрол – 1995 год.)

– музика: Борче Шабаноски

– текст: Сашо Ацески Цик и Душко Темелкоски

– аранжман: Борче Шабаноски и Душко Темелкоски

ЖИВА ДОСАДА

(сингл 1997 год.)

– музика и текст: Душко Темелкоски

– аранжман: Борче Шабаноски

СОМ

(сингл 1999 год.)

– музика: Борче Шабаноски и Душко Темелкоски

– текст: Душко Темелкоски

– аранжман: Хари Котларовски и Борче Шабаноски

НАША ЗЕМЈА МАКЕДОНИЈА

(сингл 2016 год.)

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски