Ben Hur – Video

OVA VREME E ZA NAS

(single 2015)

– music and arrangement: Borče Šabanoski

– lyrics: Duško Temelkoski

NAJMILA

(single 2005)

– music and arrangement: Borče Šabanoski

– lyrics: Duško Temelkoski

IKONA

(single 2004)

– music and arrangement: Borče Šabanoski

– lyrics: Duško Temelkoski

SE MI E SEEDNO

(single 2003)

– music: Borče Šabanoski and Duško Temelkoski

– lyrics: Duško Temelkoski

– arrangement: Borče Šabanoski

VESELA PESNA

(album: Seks, pivo rokenrol – 1995)

– music: traditional russian songs

– lyrics: Duško Temelkoski

– arrangement: Borče Šabanoski and Duško Temelkoski

SEKS, PIVO, ROKENROL

(album: Seks, pivo rokenrol – 1995)

– music: Borče Šabanoski and Duško Temelkoski

– lyrics: Duško Temelkoski

– arrangement: Borče Šabanoski and Duško Temelkoski

PIJANA, UBAVA ŽENA

(album: Seks, pivo rokenrol – 1995)

– music: Borče Šabanoski

– lyrics: Sašo Aceski Cik and Duško Temelkoski

– arrangement: Borče Šabanoski and Duško Temelkoski

ŽIVA DOSADA

(single 1997)

– music and lyrics: Duško Temelkoski

– arrangement: Borče Šabanoski

SOM

(single 1999)

– music: Borče Šabanoski and Duško Temelkoski

– lyrics: Duško Temelkoski

– arrangement: Hari Kotlarovski and Borče Šabanoski

NAŠA ZEMJA MAKEDONIJA

(single 2016)

– music and arrangement: Borče Šabanoski

– lyrics: Duško Temelkoski