Песни од Борче Шабаноски на Шкољкице

Шкољкице Химна – Анастасија Грк

– Шкољкице 2008

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Марјан Катароски

Необичен сон – Клаудиа Котеска

– Шкољкице 2015

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Маја Митровска

Да ти кажам – Сара Гигова

– Шкољкице 2016

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Валентин Соклевски

Усамљени цвет – Теодора Пудар

– Шкољкице 2016

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Марјан Катароски

Ритам јак – Наѓа и Александра Горањац

– Шкољкице 2008

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски