Песни од Борче Шабаноски на Охрид Фест

За мене не си тиПеце Огненов

– Охрид Фест 2001

– музика: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски

– аранжман: Хари Котларовски

Зошто ти ми зеде сеПеце Огненов

– Охрид Фест 2002, трета награда

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски и Пеце Огненов

ЗаборавиПеце Огненов

– Охрид Фест 2003

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски

Каде сиЛилјана Атанасова

– Охрид Фест 2003

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Марјан Катароски

Дај љуби меПеце Огненов

– Охрид Фест 2004

– музика и текст: Пеце Огненов

– аранжман: Борче Шабаноски

Икона – Бен Хур

– Охрид Фест 2004

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски

Најмила – Бен Хур

– Охрид Фест 2005

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски

Љубовен печат – Рени

– Охрид Фест 2018

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Цане Трајчевски