Песни од Борче Шабаноски на Мак Фест

Само ти – Багаж

– Мак Фест 2002, финале

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски

Колку боли љубовтаПеце Огненов

– Мак Фест 2003, финале

– музика и текст: Пеце Огненов

– аранжман: Борче Шабаноски

Еден збор – Ѓоко Танески

– Мак Фест 2004, финале

– музика: Борче Шабаноски и Душко Темелкоски

– текст: Душко Темелкоски

– аранжман: Борче Шабаноски

Љубовта не се лекуваПеце Огненов

– Мак Фест 2005, финале

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Пеце Огненов

 

Моја Ина – Пеце Огненов

– Мак Фест 2002, финале

– музика и текст: Горан Милошевски

– аранжман: Горан Милошевски и Борче Шабаноски