Фестивалски песни

Fãntãnã di Malãmã

Fãntãnã di Malãmã

Песни од Борче Шабаноски на Fãntãnã di Malãmã Врати се - Александра Станковска - Fãntãnã di Malãmã 2012, (Влашки Фест) - музика и аранжман: Борче Шабаноски - текст: А. Тоцили Ќе ве смирам ветрови - Петрина - Fãntãnã di Malãmã 2006, (Влашки Фест)...

Евро Фест

Евро Фест

Песни од Борче Шабаноски на Евро Фест Покажи се - Маринела - Евро Фест 2003, трето место - музика и аранжман: Борче Шабаноски - текст: Цане Трајчевски Бела робинка - Милена Јованоска и Рандеву - Евро Фест 2004, трето место - музика и аранжман:...

Охрид Фест

Охрид Фест

Песни од Борче Шабаноски на Охрид Фест За мене не си ти - Пеце Огненов - Охрид Фест 2001 - музика: Борче Шабаноски - текст: Душко Темелкоски - аранжман: Хари Котларовски Зошто ти ми зеде се - Пеце Огненов - Охрид Фест 2002, трета награда - музика и...

Мак Фест

Мак Фест

Песни од Борче Шабаноски на Мак Фест Само ти - Багаж - Мак Фест 2002, финале - музика и аранжман: Борче Шабаноски - текст: Душко Темелкоски Колку боли љубовта - Пеце Огненов - Мак Фест 2003, финале - музика и текст: Пеце Огненов - аранжман: Борче Шабаноски...