НАРАЧАЈ СИ ПЕСНА ОД БОРЧЕ

Во сите песни објавени на сајтот Борче Шабаноски има свој авторски удел, било тоа дали е музика, аранжман, текст или аудио продукција. Доколку сакате да нарачате авторска песна за возрасен или детска песна, музика за театар или мултимедијален проект, реклама или било каква аудио услуга обратете се кај Борче.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

телефон (мобилен): +389 (0) 71 278 907

телефон (фиксен): +389 (0) 48 414 770

e-mail : borcesabanoski@yahoo.com

https://www.facebook.com/borce.sabanoski